Start                  Historia
Fastigheter
Om stiftelsen
Bidrag
Kontakt

En del av verksamhetens överskott ska enligt stiftaren användas som bidrag till utbildning eller till understöd åt behövande.

Stiftelsen avsätter därför årligen ett mindre belopp som används i första hand som ekonomiskt bidrag åt behövande. Ansökningar om det bidraget kan göras med den blankett som du når genom att klicka på BLANKETT. Skriv ut den och skicka in den eller ange i ett brev de uppgifter som begärs i blanketten.

För att komma i fråga för det bidraget ska man vara behövande.

    Tillbaka