Stiftelsens bidrag

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, ofta kallad Bryggar-Anna, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första halvan av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”.

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen.

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.

Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor, framför allt bryggeriarbeterskor vilkas villkor hon så väl kände till. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Stiftelsens kommer i första hand bevilja stipendium till ekonomiskt behövande kvinnor som har eller ska påbörja en utbildning. I andra hand till ekonomiskt behövande.

Ansökningsperioden för hösten år 2020 är 15 maj till 15 augusti 2020. Poststämpel senast 15 augusti gäller. Beslut fattas under oktober och utanordning av stipendium sker under november månad.

Ny ansökningsblankett kommer att finnas på webbplatsen från juni månad.