Stiftelsens bidrag

En del av verksamhetens överskott ska enligt stiftaren användas som bidrag till utbildning eller till understöd åt behövande.

Stiftelsen avsätter därför årligen ett mindre belopp som används i första hand som ekonomiskt bidrag åt behövande. Ansökningar om det bidraget görs med blanketten nedan. Skriv ut den och skicka in den eller ange i ett brev de uppgifter som begärs i blanketten.​

För att komma i fråga för bidraget ska man vara behövande.