Stiftelsens bidrag

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, ofta kallad Bryggar-Anna, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första halvan av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”.

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen.

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.

Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor, framför allt bryggeriarbeterskor vilkas villkor hon så väl kände till. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Stiftelsens kommer i första hand bevilja stipendium till ekonomiskt behövande kvinnor som har eller ska påbörja en utbildning.

Ansökningsperioden för hösten år 2020 gäller fram till den 14 september 2020. Beslut fattas under oktober och utanordning av stipendium sker under november månad. Beslut går ej att överklaga.

Dina personuppgifter sparas fram till beslut därefter kommer dessa att tas bort från våra register.

Så här ansöker du:

Sänd in följande uppgifter till ordf.ajvs@gmail.com

Ämnesraden: Utbildningsstipendium 2020

I mailet lämnar du följande uppgifter, Namn och fullständig postadress samt e-postadress. Du anger vilken utbildning du kommit in på samt bifogar antagningsbevis. 

Efter beslut kontaktar vi beviljade för komplettering av konto- och bankuppgifter.