Ansökan: Julklappspengar

Du som är ekonomiskt behövande och ensamstående förälder med hemmavarande barn. Kan nu ansökan om julklappspengar från Anna Johansson Visborgs stiftelse.

De handlingar som ska bifogas är din slutliga inkomstdeklaration för 2018 samt ett aktuellt familjebevis där det ska framgå vilka barn som bor hemma. Allt detta kan du få fram på skatteverket.se.

Med sammantagen inkomst avses inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt för året före det år då ansökan görs, för denna ansökningsperiod avser det din deklaration för år 2018.

Din årsinkomst för 2018 får inte överstiga 4 prisbasbelopp, för närvarande totalt 186 000 SEK.

Förmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp, 46 500 SEK.

Du verifierar att du inte har förmögenhet utöver detta belopp.

Vi vill ha din ansökan senast den 6 november 2020. Beslut fattas av stiftelsens styrelse i slutet av november och beviljade bidrag betalas ut under december 2020. 

Lämna även din kontouppgifter för utbetalning av bidraget. Bidrag betalas endast ut till konto i Svensk bank.

Du sänder in din ansökan till ordf.ajvs@gmail.com eller via post till Anna Johansson Visborgs stiftelse c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Box 171 43 Stockholm. Märk din ansökan med Jul 2020.