Start                  Historia
Fastigheter
Om stiftelsen
Bidrag
Kontakt

Välkommen till Anna Johansson-Visborgs Stiftelse

Anna Johansson-Visborg var en handlingskraftig kvinna med kreativt sinnelag i kampen för arbetarkvinnors villkor.

Bryggar-Anna finns ännu kvar bl.a. genom de stiftelser hon grundade.

En av stiftelserna är denna, som har till huvudsyfte att förmedla hyresbostäder till behövande.

ajv175.jpg

Hur förmedlas bostäderna?

Omkring en tredjedel av lägenheterna förmedlas till bryggeriarbetare i Stockholmsområdet enligt grundarens önskemål. Det finns kontaktpersoner på de tre största bryggerierna och ytterligare en för övriga mindre bryggerier. De hjälper till att ta fram förslag på nya hyresgäster. Övriga lägenheter förmedlas genom Bostadsförmedlingen. Samtliga förslag på ny hyresgäst behandlas i styrelsen. De hyresgäster som så önskar kan få möjlighet till internbyte inom stiftelsens bestånd.

Bidrag

Grundaren har bestämt att en viss del av vinsten från den årliga avkastningen ska användas till bidrag för bl a utbildning.

    Tillbaka