Stiftelsens historia

Bryggeri

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson Visborg, ”Bryggar-Anna” kallad, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första hälften av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”.

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen.

Hennes starka sociala patos, hennes medmänsklighet och uttalade krav på rättvisa gjorde henne till en mycket ovanlig kvinna vid den här tiden.

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet.


I sitt fackliga arbete kom hon i kontakt med många som, precis som hon själv, bodde i inackorderingsrum och tillfälliga bostäder, något som hon bestämde sig för att försöka göra något åt. Tankarna på ett kvinnohus började gro och det dröjde inte länge förrän hon tillsammans med andra villiga hade bildat en ekonomisk förening, i vilken man kunde köpa andelar i det planerade huset för hundra kronor. Fyra år senare, 1946, var den fjorton våningar höga fastigheten, det så kallade ”kvinnohuset”, i Stadshagen klar.

Anna fortsatte på den inslagna vägen och snart följde andra husprojekt inom ramen för den stiftelse Anna bildade 1944. Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor och framför allt de bryggeriarbeterskor, vilkas villkor hon så väl kände till, att få en bra bostad till ett rimligt pris. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Därför avsattes inom stiftelsens ram även ett penningbelopp som skulle användas till utbildning eller understöd till behövande.


Donationen till stiftelsen möjliggjordes genom att Anna och hennes man drev biografrörelse. Denna verksamhet tillsammans med faderns skog gav henne större delen av den förmögenhet som donerades. Stiftelsens huvuduppgift var – och är än i dag – att förvalta de fastigheter som Anna lät bygga.

För vidare läsning om Anna Johansson-Visborg hänvisas till Gunhild Höglunds bok – ”Stridbar kvinna. Några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse” – utgiven på Tidens förlag.

Systerstiftelse

Anna Johansson-Visborg grundade även en stiftelse som heter Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne.

Anna startade 1928 ett semesterhem i Nacka för behövande kvinnor som inte hade möjlighet att ta sig någonstans på semestern.

I dag är det företrädesvis ensamstående arbetande kvinnor ur låglönegrupper som får möjlighet att veckovis eller per säsong hyra ett billigt sommarboende i någon av Minnets småstugor eller rum. Denna stiftelse blandas ofta ihop med Anna Johansson-Visborgs Stiftelse men de två stiftelserna är helt fristående från varandra.