Ansök om hyresreduktion från Anna Johansson Visborgs stiftelse

Du som har hyreskontrakt i Anna Johansson Visborgs stiftelse har möjlighet att ansöka om hyresreduktion.

Anna Johansson-Visborg var bryggeriarbeterska och en handlingskraftig kvinna. Hon var fackligt och politisk aktiv. Under sin livstid förvärvade Anna fastigheter som stiftelsen förvaltar. Anna värnade dem som har det svårt ekonomiskt och hennes önskan var att kunna stötta behövande.  

Stiftelsen vill informera dig om att det finns möjlighet att ansöka om hyresreduktion från stiftelsen. Du finner mer information och ansökningsblankett på www.ajvs.se/hyresreduktion 

Stiftelsen följer Skatteverkets definition av behövande.

Ansökningsperioden avser 1 maj 2024 – 30 april 2025 och bygger på din deklarerade inkomst för inkomståret 2023.

1. Inkomst

Din årsinkomst får inte överstiga 4 prisbasbelopp, för närvarande totalt 229 200 kronor.

Om du har hemmavarande barn eller sambo/partner/make/maka får du göra tillägg med ett prisbasbelopp (57 300 kronor) per person. Dessa personers inkomster och förmögenhet ska också beaktas.  

2. Förmögenhet

Förmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp, 57 300 kronor.  

Du verifierar att du inte har förmögenhet utöver detta belopp.

Till din ansökan bifogar du din och hemmavarande barns samt sambo/partner/make/makas slutliga deklaration enligt respektive period samt handlingar som visar vilken eventuell förmögenhet du/ni har. Skriv under din ansökan med “Jag intygar att jag uppfyller inkomst- och förmögenhetskraven”. Lämna även kontaktuppgifter, adress, telefon och e-postadress.

Beslut tas rullande av stiftelsens styrelse. Besked lämnas efter beslut.

Sänd in din ansökan till – märk kuvertet med ”Hyresreduktion hyresgäst”

Anna Johansson Visborgs stiftelse c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB Box 171 43, 104 62 Stockholm eller via mail till ordf.ajvs@gmail.com

För frågor: ordf.ajvs@gmail.com