Kontakt med stiftelsen

Stiftelsen har inga egna anställda och därför heller inget eget kansli. Istället anlitas Einar Mattsson Byggnads AB för fastighetsförvaltning och administration. Einar Mattsson Byggnads AB hanterar också inkommande telefon och post.

Einar Mattsson

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Box 171 43
104 62 Stockholm

Tel: 08-586 263 00
Fax: 08-84 30 40

Styrelse

Granskning av verksamheten sköts av en auktoriserad revisor tillsammans med en förtroendevald revisor. Tillsynen av stiftelsen utövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ordförande

Ledamöter

  • Henric Ask
  • Frank Henriksson
  • Sonja Pagrotsky
  • Natasa Stojkovic