Utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium Anna Johansson Visborgs stiftelse 2023

Bryggeriarbeterskan Anna Johansson-Visborg, kallad ”Bryggar-Anna”, var en kraftfull kvinna verksam i Stockholm under första hälften av 1900-talet. Hon var fackligt och politiskt aktiv och beskrivs som ”en socialdemokrat i hatt, med ett språk som fick männen att huka”. 

Anna gjorde många betydelsefulla insatser på olika områden med banbrytande gärningar inom arbetarrörelsen och inom kooperationen. 

Hon genomförde sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. I unga år hade hon själv upplevt hur problematiskt det var att ta sig fram som ensamstående arbetarkvinna i Stockholm vid 1900-talets början. Detta kom att prägla hennes framtida gärning i livet. 

Annas huvudmotiv för stiftelsen var att hjälpa kvinnor och framför allt bryggeriarbeterskor, vilkas villkor hon så väl kände till. Vidare ansåg Anna att kvinnorna måste ha utbildning för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och i samhället. 

Stiftelsen kommer i första hand bevilja stipendium till kvinnor som idag arbetar inom LO-yrken*
och nu valt att kompetensutveckla sig.

*Fackförbund som ingår i LO företräder främst arbetare. Arbetaryrken är oftast av praktisk karaktär och innebär generellt fysiska jobb eller serviceyrken. Exempel på yrkesområden som räknas som arbetare är bryggeriarbetare, bagare, undersköterska, butiksmedarbetare, restaurangpersonal, lastbilsförare, snickare eller frisör.

Vi önskar din ansökan senast 1 juni 2023.

Beslut tas av stiftelsens styrelse den 26 juni 2023.