Bidrag behövande

Stiftelsens styrelse kommer besluta om inriktning av behövandebidrag. När beslut fattats meddelas informationen här på webbplatsen.