Välkommen till Anna Johansson-Visborgs Stiftelse

Du kan ange denna underrubrik i anpassaren.

GRUNDAREN

Anna Johansson-Visborg var en handlingskraftig kvinna med kreativt sinnelag i kampen för arbetarkvinnors villkor.

”Bryggar-Anna” finns ännu kvar, bland annat genom de stiftelser hon grundade.
En av stiftelserna är denna, som har till huvudsyfte att förmedla hyresbostäder till behövande.

FASTIGHETER

Stiftelsen äger fastigheter framför allt på Kungsholmen, men även vid Hornstull på Södermalm. Det rör sig sammanlagt om ett hundratal lägenheter och ett antal lokaler.

Läs mer om fastigheterna
HISTORIA

Anna Johansson-Visborg var verksam under första hälften av 1900-talet. Genom sitt engagemang genomförde hon sina visioner att hjälpa kvinnor som hade det tungt och svårt. 

Läs mer om Anna Johansson-Visborg
BIDRAG

Grundaren har bestämt att en viss del av vinsten från den årliga avkastningen ska användas till bidrag för bland annat utbildning eller understöd åt de som så behöver.

Läs mer om bidraget
KONTAKT

Behöver du komma i kontakt med oss av någon anledning så hittar du här mer information om lämpliga kontaktvägar. Här presenteras även vår styrelse.

Ta del av våra kontaktuppgifter

Hur förmedlas bostäderna?

BRYGGERI­ARBETARE

Omkring en tredjedel av lägenheterna förmedlas till bryggeriarbetare i Stockholmsområdet enligt grundarens önskemål. Det finns kontaktpersoner på de tre största bryggerierna och ytterligare en för övriga mindre bryggerier. De hjälper till att ta fram förslag på nya hyresgäster.

BOSTADS­FÖRMEDLNINGEN

Övriga lägenheter förmedlas genom Bostadsförmedlingen. Samtliga förslag på ny hyresgäst behandlas i styrelsen. De hyresgäster som så önskar kan få möjlighet till internbyte inom stiftelsens bestånd.