Start                  Historia
Fastigheter
Om stiftelsen
Bidrag
Kontakt

Stiftelsen har inga egna anställda och därför heller inget eget kansli. Istället anlitas Einar Mattsson Byggnads AB för fastighetsförvaltning och administration.

Styrelsen har begränsade möjligheter att stå till förfogande för omvärldskontakter och har därför valt att inkommande post och telefon hanteras via Einar Mattsson Byggnads AB.

Styrelse

Ordförande

Monica Sparrman

tel 070 6737774

ordf.ajvs@gmail.com

Ledamöter

Henric Ask

Frank  Henriksson

Sonja Pagrotsky

Natasa Stojkovic

Granskning av verksamheten sköts av en auktoriserad revisor tillsammans med en förtroendevald revisor. Tillsynen av stiftelsen utövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

    Tillbaka